De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing.

 
1 Inscription 2 BLIJF OP DE HOOGTE 3 Voltooid
UW GEGEVENS
DEELNAME AAN DE DAG
De talen van het evenement zijn Frans, Nederlands, Spaans en Engels. Simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands is voorzien.
Door me te registreren, geef ik de facto toestemming aan de Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling (ARGO) om vrijelijk gebruik te maken van documenten die mijn beeltenis weergeven, met het oog op het behoud en de verspreiding voor een communicatie die de ARGO geschikt acht. Als u het niet eens bent met het bovenstaande, kunt u dit hieronder aangeven.
LUNCH
Een vegetarische lunch gemaakt met lokale en fair trade producten. De lunch bestaat uit soep, broodje en dessert.
Als u een lunch heeft geboekt, kunt u hier eventuele voedselintoleranties aangeven.
KEUZE VAN THEMATISCHE WORKSHOP
Selecteer de thematische workshop waaraan u wilt deelnemen van 14.30 tot 16.30 uur. Hieronder vindt u de beschrijving van de workshops en de geplande talen en vertalingen voor elke workshop.

Gender en hoger onderwijs: dekoloniale aanpak en andere uitdagingen.  

Op basis van de ervaringen van onze partners en in een poging om een dekoloniaal perspectief te hanteren, zoeken we een antwoord op de volgende vraag: wat zijn de toekomstige genderuitdagingen in het hoger onderwijs in onze partnerlanden en in België? Daarbij zullen we alternatieven aandragen om de genderaspecten aan te pakken in verband met uitdagingen op vlak van toegang, promotie en werkgelegenheid in het hoger onderwijs. De opkomst van genderkennis door middel van academische ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s zal eveneens besproken worden.  

Met de interventies van: Annie Cornet, Hédia Hadjaj Castro, Annelies Verdoolaege, Isabel Yépez

Talen: Frans en Engels - vertalingen gepland in het Frans en Engels voor plenaire uitwisselingen.

Geweld tegen vrouwen en meisjes: een mensenrechtenkwestie 

Wat zijn de nieuwe uitdagingen en obstakels met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meisjes als een mensenrechtenkwestie? Door het delen van ervaringen en ideeën van verschillende deskundigen zullen we nieuwe vormen van geweldseksuele en reproductieve rechten, de rol en plaats van migrantenvrouwenverenigingen en hun expertise, geweld tegen vrouwen in conflictsituaties, met name in "fragiele staten", maar ook de follow-up van het IAO-verdrag inzake geweld en intimidatie op het werk bespreken. 

Met de interventies van: Fabienne Richard (GAMS), Françoise Mukuku (Si jeunesse savait), Hélène Madinda (CCAEB en Congo Forum), Maria Tsirantonaki (Internationaal Verbond van Vakverenigingen).

Talen: Frans en Nederlands - vertalingen gepland in het Frans en Nederlands voor plenaire vergaderingen.

Deze workshop is helaas volzet! Uitdagingen voor de economische empowerment van vrouwen: welke alternatieven?  

Wat zijn de uitdagingen, obstakels en alternatieven voor de economische participatie van vrouwen 25 jaar na Beijing? Deze workshop biedt de gelegenheid om diepgaand na te denken over de toekomstige uitdagingen en problemen op vlak van de economische participatie van vrouwen. Na een korte overzicht van de huidige situatie zullen enkele positieve ervaringen van vrouwen belicht worden, waarna u de kans krijgt om deze voorbeelden te vergelijken met uw eigen ervaringen en werkwijzen. 

Talen: Frans en Engels - geen vertaling gepland

Welke versterking van de rechten van vrouwen bij de overgang naar duurzaam lokaal voedsel?

Ecofeminisme en agro-ecologie zullen centraal staan in de presentatie van Sonia Alvarez, vertegenwoordiger van Oxfam Cuba. Ze zal haar ervaringen delen over een programma dat gericht is op het versterken van lokale, duurzame voedselsystemen en vrouwenrechten. Wat zijn de benaderingen om de veerkracht en de empowerment van vrouwen in het landbouwsysteem te versterken? Hoe kan de kwestie van gendergelijkheid, gezins- en sociale medeverantwoordelijkheid in de lokale context worden aangepakt? Welke strategieën moeten gehanteerd worden om een genderdimensie te integreren en tegelijkertijd de instrumentalisering ervan te vermijden, om obstakels te overwinnen?  

Met de interventies van: Sonia Alvarez (Oxfam Cuba), Alain Laigneaux (Enabel)

Talen: Frans en Spaans - vertalingen gepland in het Frans en Spaans voor plenaire vergaderingen.